Comptest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
pt. „Promocja oraz internacjonalizacja oferty produktowej Comptest Polska Sp. z o. o.”.
Cel projektu:
Wzrost konkurencyjności firmy Comptest Polska Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację działalności rozumianą jako wejście na nowe rynki oraz zdobycie klientów na rynkach zagranicznych
Efekty projektu:
- Zwiększenie rozpoznawalności marki Comptest Polska Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych w branży IT/ICT;

- Nawiązanie współpracy z zagranicznymi kontrahentami;

- Dalszy rozwój produktu dzięki specyficznym wymaganiom rynków zagranicznych;

- Wzrost eksportu dzięki nawiązaniu współpracy z kontrahentami zagranicznymi.
Termin realizacji: 01.04.2020 – 30.06.2022

Wartość projektu: 552 329,00 zł

Kwota dofinansowania: 414 246,76 zł
HOME
ABOUT US
LEASING
BECOME A PARTNER
NEWS