Poland, Poznań, Św. Michała 100
X
  • No products in the list
Union

UNION

Comptest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

  1. „Promocja oraz internacjonalizacja oferty produktowej Comptest Group Sp. z o. o.”.
union
Sales

611 110 015

Customer support

611 110 015

Skip to content